ویدئو معرفی سبزی هایی که خون را تصفیه می کنند. با دیدن این کلیپ و با خوردن این سبزی هایی که معرفی میکنیم میتوانید خون خودتون رو تصفیه کنید.