ژنرال کارلوس آکالا کوردونس سفیر کشور ونزوئلا در ایران: نمایشگاه گل و گیاه تهران کار بزرگی است.