کشاورز: نگرانیم توان خرید مرغ را هم از مردم بگیریم/ در انتظار مرغ ۳۰ هزار تومانی