گزارش اختصاصی پیام تشکر دکتر خاوازی از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از رای اعتماد به عنوان وزیر جهاد کشاورزی،با گویندگی محمدرضا حیاتی