گزارش اختصاصی کشاورزپلاس از حضور معاون وزیر جهادکشاورزی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران