گزارش اختصاصی کشاورز پلاس از هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته