گزارش اختصاصی کشاورز پلاس از آیین افتتاحیه هفدمین نمایشکاه گل و گیاه تهران