گزارش تصویری (دومین روز) / سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان