گزارش تصویری/ سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان (اولین روز)