گزارش مشروح سفر دو‌روزه وزیر جهاد کشاورزی به استان کرمان