گزارش کشاورز پلاس از آیین تجدید میثاق مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با آرمان های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در سالروز تاسیس جهاد کشاورزی – بخش اول