گزارش کشاورز پلاس از مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک سه جانبه برنامه اموزشی مهارتی بهره برداران بخش کشاورزی بین سازمان تحقیقات آموزش ، ترویج و کشاورزی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور