گفتگوی ویژه کشاورزپلاس با محمد علی طهماسبی مدیر عامل سازمان تعاونی روستایی(۲)