گفتگوی ویژه کشاورزپلاس با محمدعلی طهماسبی مدیر عامل سازمان تعاون روستایی(۱)