گفتگوی ویژه کشاورز پلاس به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با مهندس قندالی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور عشایر کشور