یا مقلب القلوب والابصار / سالی پر از انرژی و سلامتی را برای همه بینندگان محترم کشاورز پلاس خواستاریم.