۱۴۶ هزار تن گندم خرید تضمینی شد/دولت به نانوایان ماسک،دستکش و الکل نداد!