آیین بزرگداشت مقام روز مهندس

توضیحات مربوط به آیین بزرگداشت مقام مهندس

۹.۳

مراسم بزرگداشت مقام مهندس ویژه جامعه مهندسین کشاورزی توسط تلویزیون اینترنتی کشاورز پلاس به طور کامل پوشش داده شده است. این مراسم در روز ۴ اسفندماه ۹۷ و در مکان برج میلاد برگزار خواهد شد.

Video Quality۹.۵
Original Story۹.۰
Soundtrack۹.۳
Reader Rating: ( ۶ votes ) ۶.۶